6a. Stadsblokken-Meinerswijk, Mon Amour. (Slot van het Blokken Feuilleton)

Deel 1. | Deel 2. | Deel 3. | Deel 4.Deel 5a. | Deel 5b. | Deel 5c. | Deel 5d.  | Deel5e. | Deel 6a. | Deel 6b. | Deel 6c | Deel 6d | Deel 6e |

Excuses

Excuses, ik had u eerder moeten schijven, maar er kwam van alles tussen. Het is nu begin april, de hoogste tijd om het Blokken Feuilleton (zie: sbmw.org) af te sluiten. Nou ja, ‘afsluiten’ dekt de lading niet helemaal. Ik sluit dit Feuilleton dan wel af, maar het onderzoek naar Stadsblokken-Meinerswijk (SbMw) gaat gewoon door en wellicht volgt er een tweede Feuilleton. Welbeschouwd zijn de stukjes op Arnhem-direct niet meer dan tussentijdse observaties, die u als lezer de mogelijkheid geven u even met het onderzoek te bemoeien, zaken nader te duiden of te weerleggen.

Het Blokken Feuilleton is een reconstructie van de recente ruimtelijke plangeschiedenis van SbMw (1980-2013) en de relatie met de politiek en de bewoners van Arnhem. De aanleiding voor de reconstructie was een, in mijn ogen curieus, lachje dat ik ontwaarde op het gezicht van de tot voor kort voor het gebied verantwoordelijke wethouder Henk Kok. Op het filmpje is te zien hoe Henk in de lach schiet nadat hij heeft verteld dat de projectontwikkelaar Phanos, bouwlustig eigenaar van een groot deel van het gebied, failliet is en de SNS Bank, die daarna het gebied in bezit kreeg, in handen viel van de Nederlandse staat.

Ik leerde dat er voor SbMw sinds de jaren tachtig tientallen plannen zijn bedacht, welke, op een enkele uitzondering na, nooit bewaarheid zijn geworden. Terwijl de ene na de andere fantasie over de mogelijke toekomst van het gebied het licht zag ontwikkelde het gebied zich ogenschijnlijk onafhankelijk van de ambitieuze plannen, documenten, notities en ontwerpen, tot een unieke mensenbiotoop midden in de stad Arnhem. SbMw lijkt grotendeels onaangeraakt door de planningsmachine en heeft zich in deze politieke luwte kunnen ontwikkelen tot een bijzonder gebied waar uiteenlopende groepen mensen zich vermaken, schuilhouden, de liefde bedrijven en die soms ook vinden.

Een definitief antwoord op de vraag waarom toenmalig wethouder Henk Kok in de lach schoot heb ik nooit gevonden. Misschien, besef ik nu, is het antwoord ook niet zo bijzonder. Wellicht waren het de zenuwen of de kou? Het maak ook niet zoveel uit. De vraag is veeleer aanleiding gebleken voor een voor mij interessante zoektocht, die me een paar inzichten heeft gegeven en vooral veel vragen heeft opgeroepen. Met die vragen eindig ik in deel 6e dit Feuilleton. In de komende blogs 6b, 6c en 6d presenteer ik u de voor mij belangrijkste inzichten.

Mocht u zelf aanvullende inzichten hebben of bent u het niet eens met de mijne, mail dan naar martijn.duineveld@wur.nl.

Deel 1. | Deel 2. | Deel 3. | Deel 4.Deel 5a. | Deel 5b. | Deel 5c. | Deel 5d.  | Deel5e. | Deel 6a. | Deel 6b. | Deel 6c | Deel 6d | Deel 6e |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s